Contact

Kwaliteit en service

Melkveehouders

Bijna 900 melkveehouders leveren hun melk aan Vreugdenhil Dairy Foods. Hier vindt u informatie van Vreugdenhil voor u als melkveehouder.

Onze melkprijs

Vreugdenhil Dairy Foods werkt samen met bijna 900 melkveehouders. Dankzij onze melkveehouders produceren we 365 dagen per jaar melkpoeder. Iedere maand stellen wij de melkprijs vast. Deze is gebaseerd op de vet- en eiwitprijzen. Daarbovenop komen diverse toeslagen, zoals de hoeveelheidstoeslag, kwaliteitspremie (maximaal € 1,50/100 kg melk), weidetoeslag (maximaal € 1,50/100 kg melk) en duurzaamheidspremie (maximaal €0,60/100 kg ). Daarnaast betaalt Vreugdenhil in de periode september tot en met januari een wintermelktoeslag van € 3,90/100 kg melk.

Duurzaamheid in de Nederlandse zuivel

De Nederlandse zuivelketen loopt voorop in duurzaamheid. In Nederland werken melkveehouders en zuivelondernemingen samen aan een toekomstbestendige zuivelsector in het programma Duurzame Zuivelketen. Vreugdenhil draagt daar verder aan bij met een uitgebreid duurzaamheidsprogramma voor de melkveehouders.

Lees meer over de Duurzame Zuivelketen
Inloggen Z-net

Op Z-net vindt u de rapportage van uw melkkwaliteit en daarnaast informatie van Vreugdenhil voor u. U kunt hier alleen inloggen als u leverancier bent van Vreugdenhil Dairy Foods. 

Inloggen
Inloggen KoeKompas

Op het KoeKompas kunt u met uw dierenarts kijken naar voeding en water, diergezondheid, huisvesting, werkroutines en een risicoanalyse doen.

Inloggen
Samenwerking

Vreugdenhil Dairy Foods is aangesloten bij de Nederlandse Zuivel Organisatie. Samen met LTO Nederland heeft de NZO bijvoorbeeld de Duurzame Zuivelketen opgezet, een initiatief waarin zuivelondernemingen zich samen met u als melkveehouder inzetten voor een toekomstbestendige zuivelketen, zowel in de markt als in de maatschappij.

Magazine voor melkveehouders

Voor onze veehouders geeft Vreugdenhil Dairy Foods ieder kwartaal een magazine uit. Ontvangt u het magazine nog niet? Meldt u dan aan!

Aanmelden magazine
Kwaliteit en duurzaamheid

Het is belangrijk dat wij kwalitatief goede en veilige melkpoeder maken. Bovendien willen wij, zoveel we kunnen, zorgdragen voor de maatschappij en het milieu. Daarom stellen we eisen aan de manier waarop u als melkveehouder uw bedrijf runt. 

Meer over duurzaamheid