Overslaan en naar de inhoud gaan
Tijmen Nagel

"We doen mee met het Low carbon farming project omdat we hiervoor gevraagd zijn. We hebben de doelstelling om 50% te reduceren in 2030. Dit doen we door middel van kleine stapjes. Afgelopen jaar hebben we gras/klaver ingezaaid, en dit jaar gaan we verminderen met kunstmest en gebruiken we een ander soort kunstmest om onze CO2 footprint te verlagen. We gaan hiermee aan de slag, want we vinden dat stil staan is achteruit gaan.”

Tijmen Nagel - Dairy Farmer

 

Alle melkveehouders krijgen een bedrijfsspecifiek inzicht in de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen per kilogram melk. Wij gebruiken de uitkomst van de KringloopWijzer voor het bepalen van een bedrijfsspecifieke beloning in ons duurzaamheidsprogramma. Hiermee willen we het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij stimuleren.

Low carbon farming
In samenwerking met Nestlé wordt het Low carbon farming programma vormgegeven. De principes van regeneratieve landbouw en Low carbon farming in 2050 zijn hierin belangrijke onderdelen. Regeneratieve landbouw is erop gericht de bodem te herstellen en hiermee bodemkwaliteit te vergroten, de waterbevoorrading te beschermen en biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast versterkt het de veerkracht van de boeren, waardoor ze op een duurzame manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Low carbon farming betekent dat er minimale uitstoot is van broeikasgassen en de overgebleven emissies uit de atmosfeer worden gehaald in de keten.

Het strategisch initiatief ‘Low carbon farming’ is begonnen met een pilot van 17 melkveehouders, waarna ieder jaar een nieuwe groep melkveehouders aansluit om toe te werken naar in totaal 267 melkveehouders in 2030. Samen met een externe adviseur werken melkveehouders aan maatregelen om de uitstoot van hun bedrijf verder te verlagen. 

Elementen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het verminderen van energieverbruik, het opwekken van duurzame energie en het reduceren van emissies bij koeien. Begin 2023 breiden we deze pilot verder uit. De eerste resultaten verwachten we begin 2023 terug te zien in de uitkomsten van de KringloopWijzer. Het doel van het project is om de broeikasgasuitstoot richting 2030 met 50% te reduceren t.o.v. 2018.

Opwek van duurzame energie
Onze melkveehouders krijgen via ons duurzaamheidsprogramma een premie voor het opwekken van duurzame energie. In 2022 wekte 34,9% van de melkveehouders minimaal 50% van het energieverbruik zelf duurzaam op. In 2021 was dit 26,9%. Deze toename komt voornamelijk doordat veehouders investeerden in zonnepanelen. Ook in 2023 blijven we melkveehouders belonen voor het duurzaam opwekken van energie.