Overslaan en naar de inhoud gaan

Vreugdenhil ondersteunt melkveehouders met het verduurzamen van de productie van melk, het stimuleren van deze transitie en het delen van kennis.

Resultaten

Farmer icon

Zelfvoorzienende boeren

52,2%

Dit percentage melkveehouders wekt minimaal 50% van energie zelf op.

Hands icons

Broeikasgasreductie

50%

Samenwerking met Nestlé om 50% broeikasgasreductie te halen in 2030.

Recycle bin icon

Biodiversiteit

67,8%

Dit percentage nam iets af. De verwachting is dat dit groeit naar 75%.

Checklist icon

Duurzaamheidsprogramma

96,5%

Dit percentage melkveehouders doet mee

Onderwerpen duurzame melkveehouderij

Sustainability Sustainable dairy farming 1 stimulating and rewarding

Duurzaamheids-programma

Lees meer
Lees meer
Sustainability lowering greenhouse gas emissions on farms

Reduceren broeikasgasemissies

Lees meer
Lees meer
koeien op stal

Dierenwelzijn

Lees meer
Lees meer