Overslaan en naar de inhoud gaan

In samenwerking met klanten en leveranciers werken we aan het verduurzamen van onze verpakkingsmaterialen. Voorop staat dat de nieuwe verpakkingen geen negatief effect mogen hebben op de kwaliteit en de houdbaarheid van onze producten.

In 2021 werkten we samen met een van onze klanten verder aan een duurzaam alternatief voor onze sachets. We gebruiken nu een dunnere aluminium laag voor onze sachets, en dus minder materiaal. Verschillende testen zijn uitgevoerd om te onderzoeken of deze laag nog dunner zou kunnen door middel van opdampen van aluminium. Dit blijkt nog een uitdaging in verband met de houdbaarheid van het product. Het komende jaar zetten we deze testen voort om een geschikt alternatief te identificeren. Het doel is om in 2022 een alternatief materiaal te introduceren in de markt, en het project af te ronden.

Ook is er een samenwerking opgezet met een van onze leveranciers om de caps van de melkblikken te verduurzamen. De nieuwe caps zijn lichter doordat ze minder plastic bevatten. Ook kijken we of de nieuwe caps deels van biobased plastic gemaakt kunnen worden. De testen op kleine schaal waren positief. In 2022 gaan we door met de opschaling van deze pilot.

Met deze twee projecten hebben we onze doelstelling om samen met onze klanten en leveranciers te werken aan duurzame verpakkingen behaald. Het afgelopen jaar voerden we gesprekken met onze leveranciers om de mogelijkheden voor gezamenlijke projecten te onderzoeken. Dit heeft geleid tot een lijst van projecten voor de komende jaren. We zijn onlangs gestart met het eerste nieuwe project om het gebruik van wikkelfolie te reduceren. Onze doelstelling voor het komende jaar is om daarnaast nog een nieuw project op te starten.