Overslaan en naar de inhoud gaan
Laurens van der Gun voor zijn koeien

" We hebben een melkveebedrijf met melkrobots. Sinds 6 jaar zijn we leverancier bij Vreugdenhil Dairy Foods, dat bevalt goed. De korte lijntjes met de fabriek spreken ons erg aan.We vinden dierenwelzijn belangrijk. Onze koeien komen buiten, dus we doen aan weidegang, we hebben diepstrooiselboxen en we proberen de koeien zoveel mogelijk natuurlijk gedrag te laten vertonen in de stal.”

Laurens van de Gun - melkveehouder

Preventieve maatregelen
Om het welzijn van de koeien continu te verbeteren hanteren onze melkveehouders al enige jaren onder andere het ‘KoeKompas’. Dit is een instrument om diergezondheid en dierwelzijn in beeld te brengen. De melkveehouder kijkt samen met de dierenarts naar diverse aspecten die invloed hebben op de gezondheid en welzijn van koeien.

Op deze manier worden sterke punten en verbeterstappen in kaart gebracht. Zo krijgen melkveehouders meer inzicht in de potentiële risico’s die op hun bedrijf aanwezig zijn en kunnen zij preventieve maatregelen nemen om deze te voorkomen. In het duurzaamheidsprogramma wordt beloond op basis van de uitslag uit al deze data.

Welzijn kalveren
Ook het verbeteren van de zorg voor kalveren is onderdeel van ons duurzaamheidsprogramma. Melkveehouders gebruiken de KalfOK-score om het welzijn van kalveren te monitoren. Met 12 kengetallen krijgen veehouders inzicht in de kwaliteit van kalverzorg en eventuele verbeterpunten in de opfok van kalveren.

Weidegang
In 2022 was ons weidegangpercentage 89,6%. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2021 (91,1%). Hiermee voldoen onze melkveehouders ruimschoots aan de landelijke doelstelling van 81,2%. Ook ligt ons weidegangpercentage ruim boven het Nederlandse gemiddelde van 83,9%. De beloning voor weidegang is al een aantal jaren hoog. Dit maakt het financieel aantrekkelijk om over te gaan op weiden.