Overslaan en naar de inhoud gaan
Claudia

“We staan dagelijks klaar voor onze melkveehouders. We gaan voor een duurzame relatie waarin we onder ander keukentafelgesprekken voeren. Onze melkveehouders leveren kwalitatief hoogwaardige melk, de basis voor onze producten!”

Claudia Schiphorst - medewerker Veehouderijzaken

Via ons duurzaamheidsprogramma kunnen melkveehouders een beloning ontvangen voor inspanningen op het gebied van biodiversiteit. In 2022 ontving 95,3% van de melkveehouders een duurzaamheidspremie, in 2021 was dat 94,3%.

Inzicht op het bedrijf en dierenwelzijn
Door het gebruik van tools zoals de KringloopWijzer, de KoeMonitor en de KalfOK-score krijgen melkveehouders inzichtelijk waar ze staan op het gebied van de kringloop op het bedrijf en dierenwelzijn. Ook staan onze rayonadviseurs voor ze klaar bij vragen. Elk jaar volgen we de ontwikkelingen en evalueren we het programma samen met de melkveehouders.

Agrarisch natuurbeheer
Steeds meer melkveehouders zetten zich in voor agrarisch natuurbeheer. Enkele voorbeelden van maatregelen zijn weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en aanleg of bescherming van overige landschapselementen. In 2023 willen we onze betrokkenheid op het thema biodiversiteit verder vergroten en de melkveehouders meer ondersteuning bieden. 

In 2022 neemt 67,8% van onze melkveehouders extra maatregelen om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Onze doelstelling voor 2024 is dat 75% van onze melkveehouders maatregelen neemt ter bevordering van biodiversiteit.