Overslaan en naar de inhoud gaan
Elena

“In Scharsterbrug verwerken we jaarlijks veel magere melk. Hiervoor moet de melk in Noord-Nederland eerst worden ontroomd. Onze ontromingscapaciteit is beperkt en daarom gaat veel volle melk nu naar Gorinchem. Daarvoor in de plaats moet weer magere melk naar Scharsterbrug worden gereden. Dat zijn veel onnodige kilometers. Daarom willen we op korte termijn onze ontromingscapaciteit in Scharsterbrug vergroten, dit is een mooie verduurzamingsstap.”

Elena Rosier - Planner & Bedrijfsadministrateur

RMO
Onze Rijdende Melk Ontvangst (RMO) transporteurs rijden jaarlijks zo’n 3 miljoen kilometer om de melk van onze melkveehouders naar onze fabrieken te brengen. De CO₂ uitstoot van het transport, per kilogram melk, was in 2022 bijna 40% lager in vergelijking tot 2013. De CO₂ reductie realiseren we met name door ritten efficiënter te plannen en door aanvullende maatregelen van onze vervoerders, zoals het gebruik van nieuwere en schonere vrachtwagens. Ook passen een aantal van hen CO₂-compensatie toe.

Transport naar de klant
In 2022 hebben we voor ons transport binnen Europa gekeken welke mogelijkheden er zijn om dit duurzamer te doen. We hebben naar verdere bestemmingen binnen Europa meer gebruikgemaakt van trein en short sea, waardoor minder kilometers over de weg zijn afgelegd. Voor het transport van eindproducten blijven we zoveel mogelijk voortransport naar de havens over water doen en daarbij de laadruimte optimaal benutten.

In Gorinchem werd 90% van onze eindproducten over water vervoerd (in 2021 was dat 91,2%), in Scharsterbrug 89% (in 2021 was dit 87,3%) en in Barneveld 83% (in 2021 was dit 79%). In 2023 gaan we voor Scharsterbrug gebruikmaken van een binnenvaart terminal die dichter bij onze fabriek ligt en gaan we ons voortransport bij export vanaf Putten ook over water verzorgen. We zijn afgelopen jaar ook onderzoeken gestart op het gebruik van elektrisch vervoer en/of biobrandstof door onze transporteurs. In 2023 gaan we hiermee verder om tot concrete plannen te komen.

Uitbreiding magazijn
Daarnaast breiden we ons eigen magazijn bij onze fabriek in Gorinchem uit. Het gaat om een uitbreiding van circa 1.750 palletplaatsen, met een verwachte oplevering eind maart 2023. Door deze uitbreiding voorkomen we dat er onnodige kilometers gemaakt worden naar en van externe locaties. Zo behalen we een significante reductie in het aantal afgelegde kilometers.