Overslaan en naar de inhoud gaan
Fokke

"Vorig jaar zijn we begonnen met het project afval scheiden. We zijn van 35 afvalcontainers gegaan naar 9 en van 3 keer legen per week naar 2 keer. Al met al dus een groot succes!"

Fokke Laanstra - QA Coördinator en Facilitair Manager

Voor de beheersing van de waterstromen werken we volgens opgesteld beleid en werkinstructies, waarin de vergunningsvoorschriften worden opgevolgd. We sturen bij indien de fabrieken een overschrijding hebben van het waterverbruik. Verbeterplannen worden gedeeld en verwerkt in het milieujaarplan van de locatie.

Afvalbeleid
Ons afvalbeleid zorgt ervoor dat afvalproducten op een verantwoorde manier afgevoerd worden en dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving. In de fabrieken dragen alle medewerkers verantwoordelijkheid voor het op een juiste manier scheiden van afval. 

Vermindering restafval
Scharsterbrug is eind mei 2022 een project begonnen voor het verder scheiden van afval. Hierdoor is een vermindering van het restafval van 35.7% gerealiseerd en het aantal keer legen van de restafval containers is van drie keer tweeëndertig containers legen naar twee keer negen containers gegaan. De doelstelling om 25% minder restafval te hebben ten opzichte van 2021 blijft staan in 2023, zodat er gekeken kan worden of het resultaat van 2022 wordt vastgehouden. Daarna worden nieuwe doelen bepaald.

Afvalstromen 
In Gorinchem is in juli 2022 een analyse uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in de samenstelling van ons restafval. De plaatsen waar restafvalstromen vrijkomen zijn getraceerd. Om meer afvalstromen gescheiden in te kunnen zamelen en af te voeren, gaan we de inzamelstructuur verbeteren, extra perscontainers plaatsen en voorlichting aan de medewerkers geven. In Gorinchem is het doel om in 2023 20% minder restafval af te voeren ten opzichte van 2022.