Overslaan en naar de inhoud gaan

Vreugdenhil ondersteunt melkveehouders met het verduurzamen van de productie van melk, het stimuleren van deze transitie en het delen van kennis.

Resultaten 2022

Farmer icon

Zelfvoorzienende boeren

34,9%

Dit percentage melkveehouders wekt minimaal 50% van energie zelf op.

Hands icons

Broeikasgasreductie

50%

Samenwerking met Nestlé gestart om 50% broeikasgasreductie te halen in 2030

Recycle bin icon

Biodiversiteit

67,8%

Dit percentage nam iets af. De verwachting is dat dit groeit naar 75%.

Checklist icon

Duurzaamheidsprogramma 2022

95,3%

Dit percentage doet mee aan het duurzaamheidsprogramma voor 2022

Onderwerpen duurzame melkveehouderij

Sustainability Sustainable dairy farming 1 stimulating and rewarding

Duurzaamheids-programma

Lees meer
Lees meer
Sustainability lowering greenhouse gas emissions on farms

Reduceren broeikasgasemissies

Lees meer
Lees meer
koeien op stal

Dierenwelzijn

Lees meer
Lees meer