Overslaan en naar de inhoud gaan
Melkveehouder Pieter Snoek Abcoude

Het onderzoek naar de werking van Bovaer® is uitgevoerd door o.a. Wageningen Livestock Research en vond plaats op innovatiecentrum Dairy Campus. Met Bovaer® kan een vermindering tot 30% van de methaanuitstoot van de pensfermentatie bij melkkoeien worden behaald. Methaan is een sterk broeikasgas, veel sterker dan CO2Het doel van Low carbon farming is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 50% in 2030. Bovaer® draagt hier met een aanzienlijke stap aan bij.

Impact
Bovaer® is het eerste door de EU goedgekeurde voederadditief met impact op de uitstoot van methaan. Het poeder wordt opgemengd in een mineralenmix of maatmeel. Het onderdrukt het enzym dat methaan produceert in de pens van de koe. Het middel heeft geen effect op de productie, compositie of verwerkbaarheid van de melk of het vlees. Bovaer® wordt weer veilig afgebroken door de normale spijsvertering van de koe en is niet in de mest of urine van de koe aanwezig.

Zodra er resultaten bekend zijn, worden deze uiteraard gedeeld. Aan het Programma Low carbon farming doen nu 50 melkveehouders mee.

Low carbon farming
Sinds 2021 zijn Vreugdenhil en Nestlé gezamenlijk gestart met het Programma Low carbon farming, waarin wij gezamenlijk ruim 50 miljoen euro investeren. De kosten van Bovaer® worden hieruit betaald. Deelnemers ontvangen naast persoonlijke begeleiding, een bedrijfsspecifiek reductieplan en kennis, ook een financiële vergoeding voor deze transitie.