Overslaan en naar de inhoud gaan

Vreugdenhil Dairy Foods en Nestlé hebben de handen ineengeslagen op weg naar duurzamere zuivel. Inmiddels hebben zeventien van onze melkveehouders proefgedraaid met diverse maatregelen. Sinds dit jaar zijn daar nog eens ruim dertig melkveehouders bijgekomen die deze maatregelen ook gaan toepassen.

Samenwerking Wageningen University & Research

Wetenschappers van Wageningen University & Research ondersteunen Nestlé en Vreugdenhil. Kenmerkend voor dit programma is het maatwerk voor de melkveehouder, de samenwerking en de kennisdeling tussen melkveehouders onderling en tussen ketenpartijen. De melkveehouder hoeft én kan het immers niet alleen doen.

Lees verder over de samenwerking
Grass

Regeneratieve landbouw

De principes van regeneratieve landbouw is een tweede uitgangspunt van het programma. Denk hierbij aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, vergroten van de biodiversiteit en het optimaliseren van het verdienmodel van de melkveehouder.

Broeikassen op het melkveebedrijf

Deze broeikasgassen vindt u op het bedrijf: methaan (ca. 55%), lachgas (ca. 10%) en kooldioxide (ca. 35%). In de kringloopwijzer ziet de melkveehouder het totaal van broeikasgasemissie toegerekend aan melk uitgedrukt in CO2 -equivalent per kilogram meetmelk.

Dit is een totaalemissie van de categorieën pensfermentatie, mestopslag, voerproductie, energiebronnen en aanvoerbronnen. Voor de aanvoerbronnen is de samenstelling en herkomst van producten, kunstmest en krachtvoer van belang.

Proefdraaien

Vijftig melkveehouders van Vreugdenhil hebben afgelopen jaar proefgedraaid met onder andere het nemen van voermaatregelen en het zaaien van rode en witte klaver. Recent is de invoering van het voederadditief Bovaer® bij een groot deel van deze melkveehouders geleverd.

Lees meer over de pilot