Contact

Kennis

Op deze pagina vindt u meer informatie over de zuivelsector en ontwikkelingen bij Vreugdenhil. Ook kunt u onze jaarverslagen en rapporten uit de sector downloaden. Hebt u vragen? Neem contact op met de communicatieafdeling. De gegevens staan onderaan deze pagina.

Spreekbeurt over Vreugdenhil en melk

Ga jij binnenkort een spreekbeurt houden? Lijkt het je leuk om je klas iets te vertellen over melk of Vreugdenhil, bijvoorbeeld omdat je zelf op een boerderij woont? Hier vind je informatie die je kunt gebruiken:
- Tips en handige materialen voor je spreekbeurt vind je op www.zuivelonline.nl/kids
- Je kunt Vreugdenhil mailen om zakjes melkpoeder op te vragen. Die kun je uitdelen tijdens je spreekbeurt. We hebben ook een PowerPoint-presentatie over ons bedrijf, en ons filmpje over het productieproces van melkpoeder kun je laten zien.
- De folder 'Nederland-Zuivelland’ kun je gratis bestellen bij ZuivelNL. Hierin staat informatie over de melkveehouderij van vroeger en nu, melk, de verwerking in de fabriek en de export.

De kracht van zuivel

Het rapport De kracht van zuivel vertelt over het economische en maatschappelijke belang van de Nederlandse zuivelsector. Dit rapport is tot stand gekomen in de commissie Handel en Economie van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Vreugdenhil Dairy Foods' CEO Albert de Groot is voorzitter van de commissie en presenteerde het rapport in Den Haag.

Nederland loopt internationaal voorop in de zuivel
Het onafhankelijk onderzoek naar de het economisch belang is uitgevoerd door EY. Het rapport behandelt de cijfers en feiten in vier kernboodschappen: invloedrijk & Nederlands, verantwoordelijk, vernieuwend en internationaal. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek:

  • Nederland is het meest actieve zuivelland van de EU. De productiewaarde van de Nederlandse zuivelindustrie was afgelopen jaar goed voor 6,6 miljard euro.
  • De zuivelsector zorgt voor 45.000 directe voltijdbanen.
  • De Nederlandse zuivelindustrie loopt internationaal voorop als het gaat om efficiënte en duurzame technieken. Zo is de CO2-uitstoot per liter melk in Nederland twee keer zo laag als elders in de wereld.
  • De Nederlandse zuivel kan een belangrijke rol spelen in het behalen van de Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Zuivelproducten zijn essentieel voor het terugdringen van de armoede in de wereld en voor het verbeteren van de voedselzekerheid.
  • De Nederlandse zuivelsector behoort tot de wereldtop als het gaat om innovatiekracht en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Met die kennis kan de sector een belangrijke bijdrage leveren in het efficiënter en duurzamer inrichten van de wereldwijde voedselproductie.

U vindt het rapport op onze pagina met Downloads.

 

High tech melkpoederfabriek

In 2016 is de nieuwe melkpoederfabriek van Vreugdenhil in Gorinchem in gebruik genomen. Deze kan liefst 8.000 kilo melkpoeder per uur produceren en per jaar 350 miljoen liter melk verwerken. De energiezuinige hightech productiefaciliteit stelt Vreugdenhil Dairy Foods beter in staat om de toenemende wereldvraag naar melkpoeder te beantwoorden. Hiernaast ziet u een timelapse van de bouw. Lees ook het persbericht over de opening.

Nominatie Familiebedrijven Award 2016

In 2016 is Vreugdenhil Dairy Foods is vereerd met de nominatie voor de Familiebedrijven Award 2016. Redenen voor de Stichting Familie Onderneming om een Award uit te reiken, is dat familiebedrijven de ruggengraat vormen van de Nederlandse economie: 69% van de Nederlandse ondernemingen is een familiebedrijf. Samen zijn zij verantwoordelijk voor 49% van de werkgelegenheid en 53% van het bruto binnenlands product.

Kantoor Nijkerk BREEAM Outstanding

Het kantoor van Vreugdenhil Dairy Foods langs de A28 in Nijkerk, is gebouwd volgens de hoogste duurzaamheidsnormen van BREEAM. Met dit instrument wordt de duurzaamheid van gebouwen beoordeeld. Het pand is volledig klimaatneutraal. Zo liggen er 170 zonnepanelen op het dak, is er warmte- en koudeopslag en spoelen de toiletten door met regenwater. In het filmpje hiernaast ziet u een timelapse van de bouw. Hebt u interesse in een rondleiding? Neem contact op via communicatie@vreugdenhil.nl

Melk en gezondheid

Gezondheidsvoordelen van melk

Er is veel wetenschappelijk bewijs voor de gezondheidsvoordelen van melk en melkproducten. Onder andere in relatie tot botgezondheid, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, bloeddruk en gewichtsbeheersing. De brochure ‘Melk, voedzaam van nature’ biedt een helder overzicht van de wetenschap. (Bron: NZO)

Brochure: Melk, voedzaam van nature
Zuivel in Schijf van Vijf

Zuivel staat in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, dat de basis is voor een gezond voedingspatroon. Het Voedingscentrum adviseert het dagelijks gebruik van magere en halfvolle zuivelproducten, en een paar volle zuivelproducten per week. Basis voor de Schijf van Vijf zijn de Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad. Bekijk je eigen Schijf van Vijf.

Onderzoek voedingswaarde melkpoeder

Van Hall Larenstein en NIZO food research onderzoeken de mogelijkheden om de voedingswaarde van melkpoeder te verhogen. Het beoogde resultaat is een computermodel waarmee de voedingswaarde van eiwitten in het poeder wordt gekwantificeerd, op basis van het toegepaste productieproces. Vreugdenhil Dairy Foods steunt dit onderzoek. 

Lees het persbericht
Nederlandse zuivel in wereldtop

De Nederlandse boerderijmelk behoort tot de wereldtop. De basis voor dat succes ligt in de bodem- en klimaatomstandigheden in ons land. Die zijn ideaal voor de melkveehouderij. In de hele keten wordt intensief gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Nederlandse kennisinstituten, zoals Wageningen Universiteit, NIZO food research en Qlip, zorgen ervoor dat daarbij de beste en nieuwste methodieken worden toegepast.