Overslaan en naar de inhoud gaan

De afgelopen tijd is er door onze nieuwe Manager Duurzaamheid Ilonka Nennie (u zult haar in dit duurzaamheidsverslag regelmatig tegenkomen) samen met interne en externe stakeholders gewerkt aan de nieuwe duurzaamheidsagenda die wordt gedragen door de organisatie. Deze agenda, die aan bod komt in dit verslag, is onderdeel van de strategie van Vreugdenhil Dairy Foods (Marathon ’25). Een goed plan voor de toekomst, dat helpt om doelen voor de langere termijn te realiseren. We hebben als organisatie gekozen om onze duurzaamheidsagenda te baseren op een breed draagvlak. Belangrijke basis vormen de uitkomsten van de materialiteitsanalyse, waarin de reactie van ruim 130 stakeholders is verwerkt.

Duurzaamheid, Creating Shared Value vraagt om een lange termijnvisie. Onze ambitie op het gebied van klimaat is om CO neutraal te zijn van gras tot glas in 2050. Een gezamenlijke ketenaanpak is essentieel om dit te behalen. De dialoog met onze stakeholders vormt de basis voor een gedragen ambitie met heldere doelen voor de toekomst. Zo is duurzaamheid stap voor stap steeds meer ingebed binnen Vreugdenhil.

Graag bedanken we onze medewerkers en alle betrokkenen in onze keten: van melkveehouders en leveranciers tot klanten. Met jullie betrokkenheid en vertrouwen zijn wij in staat om blijvend te presteren wat past binnen onze ambitie om waar ook ter wereld, elke dag het beste van melk te brengen.

 

Jan Vreugdenhil, Bestuurder
Albert de Groot, CEO