Onze onderneming

Milieuvriendelijke fabrieken en kantoren

In onze meerjarenstrategie Marathon ’22 spreken we onze ambitie uit over duurzame energie: in 2029 wil Vreugdenhil klimaatneutraal produceren. Een grote uitdaging, maar door voorop te lopen, blijven we competitief en verkleinen we onze impact op het milieu. De komende jaren gaan we fors aan de slag met energiebesparing op onze eigen locaties, in de keten en in de regio. Iedere locatie heeft een eigen plan van aanpak om energiebesparingen te realiseren. Samenwerking met de sector en externe partijen zien we als een belangrijke succesfactor. Daarnaast verkennen we alternatieve duurzame energiebronnen zoals het gebruik van waterstof en windenergie afkomstig van windmolenparken op de Noordzee. We blijven inzetten op het verlagen van onze CO2-voetafdruk zodat we toekomstbestendig blijven.

In 2019 zijn we gestart met het uitrollen van de plannen van aanpak om energiebesparingen te realiseren. Elke locatie focust zich op een eigen top-5 van energiebesparende maatregelen.

Topics binnen milieuvriendelijke fabrieken en kantoren

“Het is een mooie uitdaging om deze complexe puzzel op te lossen”

Bart Verkleij
Haaye Boonstra
Lees meer Lees meer

Maximale resultaat | Geen knop voor winst duurzaamheid

Bart Verkleij
Remco Vrind | Stijn Bekers
Lees meer Lees meer

Ambities, doelstellingen en resultaten

768

miljoen euro

... omzet in 2019.

Energieverbruik

21,3%

minder energieverbruik

... per ton product in 2019 ten opzichte van 2005.

Doel 2018: 19,5% minder

Doel 2022: 34% minder.

Zonne-energie

300.000

kWh zonne-energie

… wekten we in Gorinchem op door middel van 1.284 zonnepanelen. Dit is voldoende stroom voor ongeveer 100 huishoudens per jaar. 100% van alle stroom die we gebruiken is groen.