Onze leveranciers

Eerlijke en milieubewuste inkoop

Naast melkveehouders werken wij nauw samen met andere leveranciers in de zuivelketen. Zij leveren bijvoorbeeld grondstoffen, zoals palmolie, soja of verpakkingen, of zij verzorgen het melktransport en het transport van onze producten naar de klant. Met al onze leveranciers spreken we over duurzaamheidsinitiatieven. Voorwaarde voor levering is het ondertekenen van onze Leverancierscode met eisen op het vlak van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu. In 2019 is de Leverancierscode vernieuwd. Het onderwerp mensenrechten en het sociale aspect van duurzaamheid heeft hierin meer aandacht gekregen. In de audit van onze belangrijkste leveranciers is duurzaamheid ook meegenomen. Hierover zijn geen bijzonderheden te melden. De meeste leveranciers besteden volop aandacht aan het thema. Duurzaamheid krijgt een steeds grotere rol in onze samenwerking met derden. Om voortdurend de meest duurzame keuzes te kunnen maken, zullen gesprekken met de hele keten nodig blijven.

In samenwerking met klanten en leveranciers focussen we ons op het verduurzamen van onder meer onze verpakkingsmaterialen. Met alle ketenpartners nemen we de benodigde maatregelen die nodig zijn voor de nieuwe duurzaamheidseisen voor de toekomst.

Topics binnen eerlijke en milieubewuste inkoop

Duurzame palmolie en verantwoorde sojalecithine)

Duurzame palmolie en verantwoorde sojalecithine

Lees meer Lees meer
Duurzame verpakkingen)

Duurzame verpakkingen

Lees meer Lees meer
Transport)

Transport

Lees meer Lees meer

Ambities, doelstellingen en resultaten

100%

duurzaam

... is de palmolie en sojalecithine die we in onze melkpoeders gebruiken.

Transport

20,4%

minder CO2-uitstoot door melktransport

vergeleken met 2013, per kilo melk.

In 2018 was dit 13% minder.
Doel: 20% minder uitstoot tussen 2013 en 2022.