Onze leveranciers

Duurzame melkveehouderij

Vreugdenhil staat voor kwaliteit, samenwerken en duurzaamheid. Nederlandse melk heeft wereldwijd uitzonderlijke naam en faam op het gebied van melkproductie. Daarom zijn melkveehouders onze belangrijkste leveranciers. De sector heeft te maken met verschillende uitdagingen, zoals de onzekerheid over het stikstofbeleid. Vreugdenhil ondersteunt melkveehouders met het verduurzamen van de productie van melk, het stimuleren van deze transitie en het delen van kennis.

In Nederland werken melkveehouders en zuivelondernemingen samen aan een toekomstbestendige zuivelsector in het programma Duurzame Zuivelketen. Vreugdenhil draagt daar verder aan bij met een uitgebreid duurzaamheidsprogramma voor melkveehouders

Topics binnen duurzame melkveehouderij

“We zijn geen pionier, maar willen wél verduurzamen: je moet wel!”

Bart Verkleij
Bart Verkleij
Lees meer Lees meer
Verlagen broeikasgassen op de boerderij)

Verlagen broeikasgassen op de boerderij

Lees meer Lees meer
Zorg van kalf tot koe)

Zorg van kalf tot koe

Lees meer Lees meer
Stimuleren van weidegang)

Stimuleren van weidegang

Lees meer Lees meer
Fosfaatreductie versus levensduur)

Fosfaatreductie versus levensduur

Lees meer Lees meer
Verbeteren van de biodiversiteit)

Verbeteren van de biodiversiteit

Lees meer Lees meer

Ambities, doelstellingen en resultaten

Weidegangpercentage

88,7%

Ons weidegangpercentage is hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 83%. Ons weidegangpercentage steeg met 0,6% ten opzichte van 2018.

Levensduur koeien

5

jaar en 307 dagen

… is de gemiddelde levensduur van de koeien van onze melkveehouders. De levensduur is 37 dagen hoger dan het landelijk gemiddelde.


Doel 2020: 6 jaar en 73 dagen

Duurzaamheidsdeelname

90,2%

… aan ons duurzaamheidsprogramma. Wij belonen onze melkveehouders voor duurzaamheidsinspanningen.

Melkproductie

1,35

miljard kilo melk

… verwerkte Vreugdenhil, waarvan het grootste gedeelte komt van onze 820 Nederlandse melkveehouders.