Overslaan en naar de inhoud gaan

Om het welzijn van de koeien continu te verbeteren, hanteren onze melkveehouders al enige jaren onder andere het ‘KoeKompas’. Dit is een instrument om diergezondheid en dierwelzijn in beeld te brengen. Hierbij kijkt de melkveehouder samen met de dierenarts naar diverse aspecten die invloed hebben op de gezondheid en welzijn van koeien. Op deze manier worden sterke punten en verbeterstappen in kaart gebracht. Zo krijgen melkveehouders meer inzicht in de potentiële risico’s die op hun bedrijf aanwezig zijn en kunnen zij preventieve maatregelen nemen om deze te voorkomen.

Ook het verbeteren van de zorg voor kalveren is onderdeel van ons duurzaamheidsprogramma. Melkveehouders gebruiken de KalfOK-score om het welzijn van kalveren te monitoren. Met 12 kengetallen krijgen veehouders inzicht in de kwaliteit van kalverzorg en eventuele verbeterpunten in de opfok van kalveren.