Contact

2017 was voor Vreugdenhil Dairy Foods het startsein van de meerjarenstrategie Marathon ’22. Onder het motto Creating Shared Value realiseren we drie ambities: profitable value chain, great place to work en climate neutral.

Profitable value chain
In 2017 steeg de melkprijs die we onze melkveehouders betaalden, ondanks dat de markt zeer beweeglijk bleek. Melkveehouders dragen bij aan onze strategie met een weidegangpercentage ver boven het Nederlands gemiddelde, en de succesvolle inspanning om onder het fosfaatplafond te blijven. Vreugdenhil heeft de productielocatie Gorinchem voorbereid op de productie van ingrediënten voor kindervoeding, waarvoor we de eerste proefproducties maakten. Ook voegden we boter toe aan ons assortiment. Wij starten in 2018 met het verrijken van onze melkpoeders om zo onze gezondheidsbijdrage te vergroten, want wereldwijd kennen nog altijd 2 miljard mensen een tekort aan vitaminen en mineralen.

Great Place to Work
Ons personeelsbestand groeide en we handhaafden ons lage ziekteverzuim. Er vonden 13 ongevallen met verzuim plaats. Het doel is nul, dus daar zetten we in 2018 vol op in met onder meer de start van veiligheidscertificering van onze locaties. Wij namen de eerste stappen om onze productielocatie in Gorinchem te splitsen, zodat de twee fabrieken kunnen focussen op verschillende strategische doelen: sneller en flexibel leveren voor de een, en ingrediënten voor kindervoeding produceren voor de ander. Splitsing maakt de bedrijfsvoering wendbaarder en biedt bovendien meer kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast starten we in 2018 een project om persoonlijk leiderschap te versterken.

Climate neutral
Wij zijn ervan overtuigd dat Vreugdenhil alleen toekomstbestendig is, als we klimaatneutraal gaan produceren. In 2029 willen we dat hebben bereikt. Hiermee sluit Vreugdenhil aan op de Sustainable Development Goals van de VN. Ons energiegebruik per ton product ging in 2017 al verder omlaag en 100 procent van onze stroom is groen. We maakten een concreet en kostenefficiënt plan met negen maatregelen waarmee we in 2029 klimaatneutraal produceren. In 2018 gaan we verder aan de slag met procesinnovaties en stroom uit zon en wind.

Creating Shared Value is de invulling van de missie van Vreugdenhil Dairy Foods. We bring you the best of milk!

Jan Vreugdenhil, Chairman
Albert de Groot, CEO

Albert de Groot en Jan Vreugdenhil

Terug naar het overzicht