Contact

Voedzame en smaakvolle producten


Onderzoek verrijken melkpoeder

Melk is een belangrijk product in het voedingspatroon van de groeiende wereldbevolking. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft de toegenomen consumptie van zuivel geleid tot nutritionele winst voor inwoners van ontwikkelingslanden. Zuivel is een bron van energie en eiwitten van hoge kwaliteit. Daarnaast draagt zuivel bij aan de inname van de dagelijks benodigde calcium, magnesium, vitamine B2, B5 en B12. Toch is er nog veel winst te behalen: wereldwijd lijden bijna twee miljard mensen aan ‘hidden hunger’, een tekort aan één of meer voedingsstoffen. Dat leidt tot moedersterfte, lichamelijke achterstand, lagere intelligentie en een lagere productiviteit.

In 2017 ontwikkelden we een vitaminen- en mineralenmix die we vanaf begin 2018 toevoegen aan een van onze eigen merken. Deze mix is gebaseerd op smaaktesten en ons eerdere onderzoek met een klant in de Angolese markt en een student van de Wageningen UR naar de nutriëntenbehoeftes van consumenten. Hieruit bleek dat tekorten aan ijzer, zink, vitamine A en B12 het meest urgent zijn. Door de nieuwe mix is een glas met onze eigen merk melkpoeder (al dan niet van nature) een bron van ijzer, zink, calcium, fosfor, vitamine A, B2, B12, C en D. Eind 2018 willen we al onze eigen merken voor Afrika hebben verrijkt. De komt neer op de helft van onze producten voor Afrika.

Met onze (verrijkte) melkpoeders leveren we een bijdrage aan het duurzame ontwikkeldoel (Sustainable Development Goal) nummer 2 ‘Einde aan honger’. Dit doel beoogt dat tegen 2030 iedereen het gehele jaar toegang heeft tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel.

Voedingsrijke en smaakvolle producten

Minder productkwaliteitsklachten

In 2017 verkochten we 264.000 ton melkpoeder. Veilige producten zijn een voorwaarde voor het bijdragen aan de gezondheid van consumenten. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het betekent dat kwaliteit elke dag prioriteit heeft. Al onze productielocaties zijn gecertificeerd volgens de internationaal erkende voedselveiligheidstandaard FSSC 22000. Alle producten worden dus beoordeeld op voedselveiligheid. In 2017 leverden we voor het eerst ingrediënten voor kindervoeding. Ons strategisch doel tot 2022 is om de markt van kindervoeding verder te betreden. Dat betekent dat we voldoen aan zeer strenge voedselveiligheidstandaarden aangezien veiligheid bij kindervoeding cruciaal is.

Een graadmeter voor ons succes is het aantal productkwaliteitsklachten van klanten. Dat aantal willen we jaarlijks met 10% verminderen. 2015 en 2016 waren goede jaren met respectievelijk 16% en 25% minder klachten. In 2017 steeg het aantal klachten helaas met 31% wat terug te voeren is op nieuwe productielijnen en scherpere klanteisen. Absoluut gezien telden we 0,34 productkwaliteitsklachten per 1.000 ton product. Vanaf 2018 luidt ons doel om 0 productkwaliteitsklachten te hebben. Onze afdeling Customer Service behandelt de klantklachten. De klachten worden in een centraal systeem vastgelegd en de betrokken afdeling wordt gevraagd de klacht te onderzoeken en verbetermaatregelen op te stellen en uit te voeren. Jaarlijks beoordelen we de effectiviteit van ons klachtmanagementsysteem.

 

 

Terug naar het overzicht