Overslaan en naar de inhoud gaan

Om de voedselveiligheid verder te borgen volgen onze medewerkers een verplichte voedselveiligheid training. Vanaf 2021 is deze training verplicht voor alle medewerkers, ook de medewerkers op het hoofdkantoor en externen die bij ons werkzaam zijn zoals uitzendkrachten en het schoonmaakpersoneel. In 2021 heeft meer dan 85% van onze medewerkers deze training succesvol afgerond. Daarnaast nemen we op onze locaties doorlopend maatregelen ten behoeve van de voedselveiligheid. In Gorinchem investeerden we in verbeterde metaaldetectie, in Scharsterbrug is gewerkt aan productverbeteringen en in Barneveld zijn verbeteringen doorgevoerd als gevolg van standaardisaties. Daarnaast werken we ook aan een ‘’Way of Working’ voor productie op externe locaties.

In 2021 ontvingen we 0,20 productkwaliteitsklachten per 1.000 ton product. Dit is een daling ten opzichte van 2020 (0,30), en hiermee hebben we onze doelstelling van 0,25 productkwaliteitsklachten per 1.000 ton product behaald. Alle kwaliteitsklachten behandelen we nauwkeurig, en aan veel voorkomende klachten besteden we extra veel aandacht. We gaan dan op zoek naar de exacte oorzaak van deze klachten zodat we deze in de toekomst kunnen voorkomen. Onze doelstelling voor 2022 blijft staan op <0,25 productkwaliteitsklachten per 1.000 ton product.

Onze afdeling Customer Service ontvangt en coördineert de klantklachten. Deze klachten worden in het centrale SAP-systeem vastgelegd en de betrokken afdeling wordt gevraagd de klacht te onderzoeken, te evalueren en waar nodig verbetermaatregelen op te stellen en deze door te voeren. Elk jaar beoordelen we de effectiviteit van ons klachtenmanagementsysteem. Een verbeterpunt waar we het komende jaar mee aan de slag gaan is het verder verbeteren van de analyses om bij veelvoorkomende klachten de achterliggende redenen te achterhalen.