Contact

Schoon drinkwater

Voor de productie van onze melkpoeders halen wij water uit melk. Vervolgens voegen consumenten weer water toe aan onze producten. Schoon drinkwater is echter niet vanzelfsprekend in Afrika, waar veel van onze consumenten wonen. Daarom financieren we drinkwaterprojecten in Afrika, onder het motto ‘een liter voor een liter’. In 2020 willen we één liter schoon water produceren in Afrikaanse markten met waterschaarste voor elke liter die wij in Nederland voor de Afrikaanse consumentenmarkt uit de melk halen. Onze partner Made Blue zorgt ervoor dat de afgesproken liters die Vreugdenhil verdampt, volledig en meetbaar worden gespiegeld met het beschikbaar maken van dezelfde hoeveelheid liters drinkwater in ontwikkelingslanden.

Met deze aanpak leveren we een bijdrage aan het duurzame ontwikkeldoel (Sustainable Development Goal) nummer 6 ‘Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen’. Dit doel beoogt tegen 2030 de toegang te verzekeren tot een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen.

Schoon drinkwater

Waterput in Ethiopië

In Ethiopië financieren we een waterput in het dorp Guramba Bata. De put is circa 130 meter diep, waardoor zo’n 4.000 inwoners gedurende minimaal 20 jaar structureel toegang tot schoon drinkwater hebben. De komende 20 jaar (dat is de technische levensduur van infrastructuur) leveren we minimaal 525 miljoen liter schoon drinkwater. Het water wordt naar vier tappunten geleid, waaronder een school en een gezondheidscentrum. Een groep mensen is getraind in het onderhouden van de drinkwaterinfrastructuur. Ook zijn coaches opgeleid die gedragsverandering in hygiëne stimuleren. In 2018 starten we een nieuw schoon drinkwaterproject in een andere Afrikaanse regio.

Andere projecten in ontwikkelingslanden

Naast ons drinkwaterproject sponsoren we ook andere projecten waarvan we er hier een paar toelichten. Zo steunen we in Zimbabwe een onderwijsboerderij dat jongeren opleidt om hun eigen kleinschalige boerderij of ander agrarisch bedrijf te starten. Met onze bijdrage is een zonne-energiesysteem aangeschaft dat energie levert voor het melken van de koeien op de onderwijsboerderij. In Congo steunen we een project dat kwetsbare vrouwen terug in hun kracht zet door sociaaleconomische omstandigheden te verbeteren, seksuele uitbuiting en mensenrechtenschending tegen te gaan en de belangrijke rol van deelname van vrouwen binnen lokale overheidsstructuren aan te kaarten en waar mogelijk te realiseren. Daarnaast sponsoren we in Colombia een project dat basis- en voortgezet onderwijs en gezinscoaching biedt aan kwetsbare gezinnen om de vicieuze cirkel van armoede en geweld te doorbreken.

Terug naar het overzicht