Overslaan en naar de inhoud gaan

Het energieverbruik in Scharsterbrug daalde sinds 2005 met 41%, en daarmee is het reductiedoel op deze locatie al wel behaald. In Gorinchem werd een reductie van 13% gerealiseerd ten opzichte van 2005.

Het afgelopen jaar zijn de doelstellingen van het energiebeleid aangescherpt en is het energiemonitoringsysteem verbeterd. Op alle locaties zijn energiebesparende maatregelen uitgevoerd om ons energieverbruik verder te verlagen. In Gorinchem is in 2021 een nieuwe droogtoren geplaatst. Een belangrijke investering, welke zorgt voor een efficiënter en milieuvriendelijker productieproces. De nieuwe toren biedt kansen om het komende jaar het energieverbruik per ton product verder te verlagen. Ook investeerden we in Advanced Process Control (APC) software. Hierdoor worden de procescondities geoptimaliseerd, dit draagt bij aan het verlagen van het energieverbruik per ton. Ook andere maatregelen zorgden voor minder verbruik, zoals bijvoorbeeld het optimaliseren van de capaciteit van de stoomketels en de efficiëntie van luchtverhitters. Om het energieverbruik in Gorinchem verder terug te dringen is er een onderzoek gestart naar vergaande warmterugwinning uit stoom. Daarnaast gaan we actief aan de slag met bewustwording over energieverbruik bij onze medewerkers, door actief te sturen op energieprestaties

Scharsterbrug trof in 2021 voorbereidingen om begin 2022 een deel van de Egron droger te vervangen. Tegelijkertijd is ook een ontwerp voor een energiezuiniger luchtverhitter bedacht. De plaatsing hiervan vindt plaats begin 2022. Daarmee zijn nu alle gasgestookte luchtverhitters voor de poedertorens binnen Vreugdenhil vervangen door energiezuinige versies. Het komende jaar gaan we in Scharsterbrug de ontromingscapaciteit verhogen – dit zorgt voor minder transport tussen de productielocaties.

Barneveld werd begin 2022 klimaatneutraal. Ook hier gaan we het komende jaar door met invoeren van energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van ledverlichting.

Het verminderen van het energieverbruik draagt bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Ook de komende jaren gaan we door het invoeren van maatregelen en investeringen om energiezuiniger te produceren. Tegelijkertijd vragen onze klanten steeds meer om hoogwaardigere melkpoeders, bijvoorbeeld ingrediënten voor de kindervoeding industrie. Deze kunnen we vanwege de producteigenschappen minder energie-efficiënt produceren. Ondanks de besparingen die we doorvoeren leiden deze veranderingen in ons product portfolio tot een hoger verbruik per ton product.

Energiegebruik per ton product t.o.v. 2005

2015     -12,1%

2016     -16%

2017     -20,1%

2018     -19,5%

2019     -21,3%

2020     -23,7%

2021     -23%