Overslaan en naar de inhoud gaan

We maken meer product beschikbaar voor onze klanten en consumenten, door ook in toenemende mate te focussen op het minimaliseren van verliezen. Dit leidt tot een lager grondstofverlies, maar ook het energie- en waterverbruik wordt hierdoor positief beïnvloedt.

Daarnaast focussen we op gebruik van duurzamere bronnen, om onze impact op mens en milieu te verkleinen. Daarom blijven we binnen deze pijler focussen op het verminderen van energieverbruik en de inzet van duurzame energie, zodat we de CO-uitstoot per ton product kunnen verlagen.”

 

“In onze vorige strategie zijn we gestart met een grote ambitie: klimaatneutraal in 2029. Helaas hebben we ondervonden dat we onze ambities moesten bijstellen. Dat betekent echter niet dat we stil hebben gezeten. Vreugdenhil is 100% groene stroom blijven inkopen en op al onze fabrieken en kantoren wekken we zelf zonne-energie op door middel van zonnepanelen die op de daken liggen. Op ons hoofdkantoor in Nijkerk en onze fabriek in Barneveld gebruiken we geen gas meer door respectievelijk een WKO-installatie en warmtepompen te plaatsen. In de fabrieken in Gorinchem en Scharsterbrug blijven we stappen zetten om ook hier het gasverbruik te verminderen.”

“Onze nieuwe ambitie is om in 2050 CO neutraal te zijn van gras tot glas. Dit betekent dat we alle mogelijke emissiereducties hebben gerealiseerd, en de resterende uitstoot compenseren. De tussenstap is de doelstelling in 2030, waarbij we onze CO-uitstoot per ton product halveren ten opzichte van 2005. Met de uitdagingen rondom de capaciteit van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk, meer productie van complexe producten en schaarste in energie reducerende technieken, moeten we alle zeilen bijzetten om dit voor elkaar te krijgen. De afgelopen periode is al veel tijd geïnvesteerd om in kaart te brengen wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn.”

“Naast energie en emissies, zijn we binnen deze pijler ook actief om zo min mogelijk water te gebruiken en afval te creëren. Daarom voeren we een afvalpreventieonderzoek uit, om te bepalen waar nog winst te behalen valt. We zijn zo constant ons proces aan het optimaliseren om grondstof-, water- en energieverbruik te verminderen.”