Contact

Milieuvriendelijke fabrieken en kantoren

 

Klimaatneutrale productie in 2029

In onze meerjarenstrategie Marathon ’22 spreken we onze ambitie uit wat betreft duurzame energie: in 2029 wil Vreugdenhil klimaatneutraal produceren. Een grote uitdaging, maar door voorop te lopen blijven we competitief en verkleinen we onze impact op het milieu. In 2017 onderzochten we welke haalbare maatregelen daarvoor nodig zijn de komende jaren. We deden desk research en spraken zo’n veertig experts van bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s. Vervolgens lieten we de meest kansrijke maatregelen doorrekenen voor ons bedrijf. Concluderend gaan we de komende jaren fors aan de slag met energiebesparing door onder meer procesinnovaties, met elektrificatie en met het opwekken van groene stroom op onze eigen locatie, in de keten of in de regio. Onderstaande infographic toont al onze maatregelen en het percentage dat elke maatregel bijdraagt aan een klimaatneutrale productie. In 2018 focussen we op het verlagen van het energiegebruik, zonnepanelen in Gorinchem en Scharsterbrug, een plan voor een windmolen in Gorinchem en het ontwikkelen van een visie op energiezuinige droogtechnieken.

Milieuvriendelijke fabrieken en kantoren infographic

Bekijk de PDF

Met ons 2029-doel leveren we een bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties eind 2015 formuleerden. Specifiek aan doel 7 ‘Betaalbare en duurzame energie. Dit doel beoogt om tegen 2030 iedereen te verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.

Duurzame energie

 

 

 

“Blue Terra ondersteunde Vreugdenhil bij het uitstippelen van een marsroute om in 2029 klimaatneutraal te zijn. Een prachtige opdracht die past binnen de missie van Blue Terra om bedrijven te ondersteunen bij hun energietransitie. Vanwege de hoge temperaturen die Vreugdenhil nodig heeft, is klimaat neutraal bijzonder ambitieus. Gedurende het onderzoek heeft Vreugdenhil echter wel laten zien dat deze uitdaging serieus en enthousiast wordt opgepakt. Succes.”

Michiel Steerneman, manager, senior consultant Blue Terra

 

Daling energiegebruik
In 2017 daalde opnieuw ons energiegebruik per ton product. We gebruikten 20,1% minder energie per ton dan in 2005. In 2016 was dit nog 16%*. Ons 2020-doel is 30% minder dan in 2005.

In Gorinchem gebruikten we in 2017 8% minder energie per ton product dan in 2005. Deze daling kwam met name doordat de productie in onze nieuwe energiezuinigere fabriek in Gorinchem fors toenam. In 2016 kostte het testen van de fabriekslijnen nog veel energie, terwijl er in verhouding weinig werd geproduceerd. In 2018 verwachten we een verdere daling door vervanging van luchtverhitters en branders door energiezuinigere varianten en efficiëntere productwissels.

In Scharsterbrug gebruikten we in 2017 43% minder energie per ton product in vergelijking met 2005. Het jaar ervoor was dit nog 37%. Deze grote daling is de afgelopen jaren bereikt door onder meer hogere productievolumes, door innovaties in het productieproces en door energiezuinigere installaties.

* Omrekenfactoren die we voor 2017 gebruikten zijn: 1 kWh elektra = 3,6 MJ en 1 m3 gas = 31,65 MJ

Watergebruik

Ons watergebruik in 2017 was 4,4 m3 per ton product. In 2016 was dit 4,3 m3. De water- en energiecijfers gelden voor de locaties Gorinchem en Scharsterbrug, samen verantwoordelijk voor 99% van ons energie- en watergebruik.

Groene stroom

In 2017 was opnieuw 100% van onze stroom groen. 26% kwam van elf windmolens van zeven van onze melkveehouders via de aankoop van hun Garanties van Oorsprong (GVO’s). Door een hoger stroomgebruik in 2017 is dit aandeel lager dan in 2016 (29%). Met een premie voor groencertificaten willen we ook andere melkveehouders stimuleren hun GVO’s aan ons te leveren. Vanaf 2018 willen we niet alleen wind GVO’s kopen maar ook GVO’s van zonnepanelen die het stroomgebruik van de melkveehouder overstijgen. De overige groene stroom kwam in 2017 van Europese windenergie-certificaten. Een klein deel van de stroom wekken we zelf groen op. Zo produceren de zonnepanelen op ons duurzame kantoor in Nijkerk (vijf sterren BREEAM) ongeveer een kwart van het stroomgebruik van het kantoor. Op de andere locaties zijn we bezig met het realiseren van zonne-energie. In 2018 verwachten we in Gorinchem en Scharsterbrug zonnepanelen te installeren. In totaal is ons elektriciteitsgebruik verantwoordelijk voor ruim 14% van ons energiegebruik. Het andere deel is gasgebruik.

Locatie Nijkerk ontvangt 5 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat
In 2016 verhuisden we naar ons nieuwe kantoor in Nijkerk. Duurzame maatregelen zijn isolatie, warmte-koudeopslag, zonnepanelen, oplaadpalen voor elektrisch vervoer, gebruik van regenwater voor toiletten, ergonomische in Nederland geproduceerde kantoorinrichting en natuurlijke ventilatie. Ons kantoor behoort tot de duurzaamste kantoorgebouwen van Nederland: milieuvriendelijk en met een prettig werkklimaat. Als bewijs ontvingen we in 2017 het vijf sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Oplevercertificaat, het hoogste duurzaamheidsniveau van dit keurmerk. In Nederland hadden in 2017 slechts 12 gebouwen deze vijf sterren ranking, waaronder slechts 1 ander kantoor boven Vreugdenhil eindigt.