Overslaan en naar de inhoud gaan

Marjolein de Kreij: “Als je weet waar je staat en waar je naartoe wilt, kun je ook sturen op het zetten van stappen. “

“Bij de start van het samenwerkingsverband zijn klimaatdoelen opgesteld. De focus van deze doelen lag op het opwekken van duurzame energie en het reduceren van energieverbruik op de boerderij. Sinds 2020 is het verlagen van broeikasgassen een thema in ons duurzaamheidsprogramma waarvoor we melkveehouders belonen. En ook in onze nieuwe strategie zetten we in op het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen bij onze melkveehouders. Om voor onze melkveehouders de totale uitstoot van broeikasgassen per kilogram melk in beeld te brengen, gebruiken we de klimaatmodule van de Kringloopwijzer.”

“We helpen melkveehouders graag: door inzicht te creëren en door nieuwe kennis te delen. Binnen de Duurzame Zuivelketen ontwikkelen we nieuwe kennis en instrumenten en voeren we gesprekken met stakeholders. Daarnaast rapporteren we over de zuivelsector en de uitdagingen voor melkveehouders. Want als je weet waar je staat en waar je naartoe wilt, kun je ook sturen op het zetten van stappen.”

“Er zijn verschillende manieren om uitstoot van broeikasgassen op de boerderij te reduceren. Omdat we samenwerken met veel verschillende soorten melkveebedrijven, is dit maatwerk en verschilt de aanpak per bedrijf. Van invloed zijn bijvoorbeeld het type stal, de opslag van de mest, het bemesten van het land en het voer voor de koeien. Melkveehouders bepalen zelf op welke manier ze willen werken aan het thema. Maatregelen om uitstoot te reduceren kunnen andere duurzaamheidsaspecten mogelijk negatief beïnvloeden. Samen met de melkveehouders zoeken we naar de juiste balans tussen deze factoren.

“Om melkveehouders nog beter te ondersteunen bij het verlagen van broeikasgassen op de boerderij, is Vreugdenhil het afgelopen jaar gestart met een pilot. In deze pilot werken een aantal melkveehouders samen met een adviseur aan een individueel plan op maat. Per bedrijf kijken we naar de sterke en zwakke punten, en identificeren we mogelijke investeringen en concrete maatregelen die melkveehouders kunnen nemen om de uitstoot verder te verlagen."