Overslaan en naar de inhoud gaan

“De melkproductie van onze koeien is bovengemiddeld, ze produceren in totaal bijna 500.000 kg melk per jaar. De koeien krijgen veel gras en geen mais. Alleen wat suikerbietenpulp, omdat dit leidt tot hogere melkproductie. Alle mest wordt op ons eigen land uitgereden. Hierdoor hoeven we niks af te voeren en weinig kunstmest aan te kopen. Ook dit leidt tot lage broeikasgasemissies.”

“Onze focus ligt volledig bij de koeien. De oudste koe is momenteel 13 jaar. In onze keuken hangen meerdere certificaten van koeien die al 100.000 liter melk hebben gegeven en die dus een hoge productie hadden! Evert heeft een achtergrond bij de agrarische bedrijfsverzorging, waar hij veel boeren hielp met melken, maar ook met klauwverzorging. Hier hebben we dan ook veel aandacht voor. Door goed te bekappen, kunnen besmettelijke klauwziektes zo veel mogelijk voorkomen worden, wat de levensduur van de koeien kan verlengen.”

“Ikzelf doe de jongere kalveren: door ze goed te voeren in hun jeugd, hopen we op een langere levensduur. Als een koe lastig drachtig wordt, vraagt dat veel geduld. We blijven het heel lang proberen tot het hopelijk wel lukt."