Overslaan en naar de inhoud gaan

In 2021 waren er meer ziekmeldingen als gevolg van COVID-19 dan in 2020. Dit vormde een uitdaging voor de personele bezetting en de continuïteit van onze productie. In 2021 waren er binnen Vreugdenhil in totaal acht ongevallen met verzuim. Dat is een ongeval meer dan in 2020. Geen van de ongevallen resulteerde in ernstig letsel of was meldingsplichtig. Onze doelstelling blijft staan op nul ongevallen met verzuim. Maar we vinden het nog belangrijker om te leren van de ongevallen die plaatsvinden zodat we deze kunnen voorkomen. Onze CEO en HR-directeur brengen jaarlijks een bezoek aan alle fabrieken om ongevallen te bespreken met betrokkenen. Elke 6 weken vindt een veiligheidsoverleg plaats met de veiligheidsmanagers van de fabrieken. Om de veiligheid te vergroten voeren we doorlopend (technische) verbeteringen door. En sinds 2021 bieden we verplichte veiligheidstrainingen aan via de Vreugdenhil Academy. We verplichten veiligheidstrainingen aan medewerkers via de Vreugdenhil Academy.