Overslaan en naar de inhoud gaan

"Ook hebben we veel geïnvesteerd in veiligheid en zullen alle locaties uiterlijk in 2023 gecertificeerd zijn op gebied van veiligheid (ISO 45001). Daarnaast is ons ziekteverzuim lager dan bij andere vergelijkbare organisaties, wordt er steeds meer geïnvesteerd in opleiding en training en is er op diverse manieren ingezet op de vitaliteit van medewerkers.”

“Het belangrijkste is én blijft de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers. Dit monitoren we via de medewerkerstevredenheidsscore waarbij het doel is boven de benchmark te scoren. Uit de resultaten van 2021 blijkt dat wij hierin ruimschoots zijn geslaagd. Op alle ruim 20 onderwerpen binnen dit onderzoek scoren wij minimaal gelijk en vaak hoger dan andere organisaties.”

“Ondanks dat we trots zijn op deze uitkomst, denken we dat het nog beter kan. Zo willen we nog meer doen om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook al zijn de resultaten op dit onderdeel beter dan de benchmark, voor ons is het van groot belang dat alle medewerkers zich veilig voelen bij Vreugdenhil. Daarom staan er diverse verbeteringsinitiatieven op de planning. Het komende jaar gaan we trainingen en workshops voor leidinggevenden organiseren en er komt een gedragsregeltraining voor alle medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers bekend zijn met de interne en externe vertrouwenspersoon, dat is positief.”

“Het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt regelmatig herhaald om de voortgang te monitoren. Ik zie het dan ook als een uitdaging om de hoge scores vast te houden. Daarnaast gaat onze ambitie op enkele punten uiteraard ook verder dan het behalen van hogere scores dan de benchmark. Zo blijven we samenwerken aan het creëren van een veilige werkplek, zowel fysiek als sociaal.”