Overslaan en naar de inhoud gaan

“Daarbij is het heel belangrijk hoe collega’s in de fabriek dit willen oppakken. Zij werken dagelijks met deze procedures, dus een praktische insteek is belangrijk.

Een incident ontstaat vaak door even snel iets te doen. We hebben veel tijd gestoken in bewustwording van veilig werken, via ons interne communicatiesysteem, werkoverleggen en door gewoonweg op de werkvloer aanwezig te zijn. Ik loop bijvoorbeeld elke maand mijn veiligheidsrondes en nodig daarbij ook het management uit. Ook collega’s zelf geven input voor verbeteringen.”

“In Scharsterbrug organiseren we regelmatig een ‘toolbox-meeting’. Dit zijn korte bijeenkomsten van maximaal tien minuten over een specifiek thema. Op een laagdrempelige manier creëren we zo met elkaar meer veiligheidsbewustzijn en geven dit ook door aan externe partijen. Dit heeft gezorgd voor minder incidenten. Omdat de vorm van deze meetings erg succesvol was, gaan we dit ook organiseren op andere afdelingen.”

“Op het gebied van techniek voerden we verschillende verbeteringen door ten behoeve van de veiligheid. Bijvoorbeeld de preventieve controle via Ultimo Jobs, het brandmeldsysteem, het ontruimingsalarm en de borging van explosieveiligheid. Incidenten ontstaan soms door even snel iets te doen, bijvoorbeeld bij repetitieve handelingen. Daarom is het belangrijk dat collega’s goed op de hoogte zijn van risico’s en acties bewust uitvoeren. Het afgelopen jaar waren er 18 incidenten, die gelukkig allemaal door de BHV (bedrijfshulpverlening) konden worden opgelost. De BHV is een groep collega’s die getraind zijn in eerste hulp bij ongelukken en de coördinatie overnemen indien er hulpdiensten nodig zijn.”

“In 2019 hadden we hier in Scharsterbrug nog zeven ongevallen met verzuim. In 2021 hebben we dit kunnen reduceren naar één ongeval met verzuim. Begin 2022 waren we zelfs gedurende 12 maanden geheel ongevallenvrij. Er is dus een dalende lijn in het aantal incidenten en ongevallen en een stijgende lijn in het aantal meldingen. Dat laatste vind ik zeer positief: bijna ongevallen en gevaarlijke situaties worden nu vaker bij mij gemeld. Samen kijken we dan hoe we dit kunnen voorkomen. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.”