Contact

Gezonde en betrokken medewerkers

 

Groei aantal medewerkers

In 2017 groeide ons vaste medewerkersbestand met 8% van 359 naar 389 medewerkers. In Gorinchem werken 208 medewerkers, in Nijkerk 77, in Scharsterbrug 67 en in Barneveld 37. Eind 2017 waren medewerkers gemiddeld 9 jaar in dienst. 30% van onze medewerkers is ouder dan 50 jaar en 18% is vrouw. Van de vrouwen werkt 54% parttime en heeft 82% een vast contract. Van de mannen werkt 5% parttime en heeft 92% een vast contract. 70% van de medewerkers valt onder de zuivel-cao. In 2017 vond een harmonisatie plaats van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers die buiten de cao vallen. Dit betekent in de praktijk meer duidelijkheid en transparantie over arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. Sinds 2016 zijn onze productielocaties in Gorinchem en Scharsterbrug gecertificeerd volgens SMETA pillar 4, een onafhankelijke, internationaal erkende norm voor arbeidsomstandigheden. 

 

Ongelukken met verzuim

In 2017 telden we, net als in 2016, 13 ongevallen met verzuim, waarbij het aantal dagen verzuim varieerde van één tot een aantal dagen.  Onze genomen maatregelen hebben helaas nog niet geleid tot een daling. Maatregelen in 2017 waren onder meer het in dienst nemen van ervaren veiligheidskundigen die zich uitsluitend focussen op veiligheid, structurele begeleiding door een extern adviesbureau en het stimuleren van het melden van gevaarlijke situaties (wat leidde tot een stijging van het aantal meldingen). Daarnaast starten alle ploeg- en managementoverleggen met het onderwerp veiligheid. Ook delen we foto’s van verbeteringen met collega’s via narrowcasting en communiceren we het aantal dagen zonder ongeval met verzuim van iedere locatie via narrowcasting. In 2017 besloten we om alle locaties te laten certificeren volgens de internationale veiligheidsnorm ISO 45001. Eind 2018 willen we de eerste locatie gecertificeerd hebben.

 

Ziekteverzuim

Ons ziekteverzuim was in 2017 3,7% (in 2016 was dit 3,5%). Wederom haalden we dus ons 2020-doel: een ziekteverzuim lager dan 4%. Veel aandacht voor verzuim door leidinggevenden, HR en de arbodienst droeg daaraan bij.

 

“Het omarmen van duurzaamheid als beleid door Vreugdenhil heeft mede geleid tot een daling van het verzuim binnen het concern. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden, werk-privé balans en opleidingen in combinatie met het meer betrekken van de direct leidinggevenden bij voorkomend verzuim en het voorkomen van verzuim, heeft duidelijk effect.”

Ron Punte, verzuimadviseur Uniek-Arbo

Werken met plezier

Vreugdenhil wil een plek zijn waar mensen met plezier en in goede gezondheid werken aan een succesvol bedrijf. In 2017 startten we daarom een gezondheidsproject dat doorloopt in 2018. Dit gezondheidsproject was het winnende idee van de duurzaamheidsprijsvraag onder medewerkers. De gezondheidsbehoeftes die voortvloeiden uit het medewerkersonderzoek van 2016, dienden als input voor het programma. Op iedere locatie bieden we een health check aan en workshops in samenwerking met een externe organisatie. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: stresspreventie, beweging, gezonde voeding, omgangsvormen, slapen en werken in een ploegendienst. In 2018 starten we ook een leiderschapsproject om het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers te versterken. We bieden een menukaart van ondersteuning zoals training en coaching. In 2018 of begin 2019 herhalen we het medewerkersonderzoek van 2016. Toen scoorden we op algemene tevredenheid een 8,2 (ten opzichte van een 7,8 van de benchmark industrie en productie) en gaf 66% van de medewerkers aan bezig te zijn met duurzaamheid in zijn werk. 

“Vreugdenhil is een bedrijf waar met hart voor de zaak gewerkt wordt. Ik maak dat mee als trainer bij de talentenleergang, waar de deelnemers met veel betrokkenheid aan de slag zijn. De achterliggende visie van Vreugdenhil motiveert daarbij. De visie is om altijd samen bezig te zijn met leren, ontwikkelen en verbeteren. Zodat alles iedere keer weer een stapje beter gaat.”

Martijn Frijters, management consultant APPM