Overslaan en naar de inhoud gaan

In 2021 hebben onze transporteurs flinke stappen gezet om de CO uitstoot verder te verlagen. De CO uitstoot van het transport, per kilogram melk, was 34,5% lager in vergelijking tot 2013. Hiermee is onze doelstelling voor 2022, een reductie van 20% (ten opzichte van 2013), nu al ruimschoots behaald. De CO reductie werd met name gerealiseerd door aanvullende maatregelen van onze vervoerders, zoals het gebruik van nieuwere en schone vrachtwagens. Ook passen een aantal van hen CO-compensatie toe.

Overig transport
Om de CO-uitstoot van het vervoer van onze eindproducten te beperken maken we al enige jaren gebruik van transport over water voor het aanleveren van onze exportcontainers in de haven. Sinds 2021 transporteren we al onze exportcontainers via de binnenvaart naar de havens van Rotterdam en Antwerpen, tenzij dit niet anders kan. Want in sommige gevallen moeten onze transporteurs uitwijken naar wegtransport, bijvoorbeeld om de containers op tijd in te leveren in de haven, zodat ze ook tijdig bij onze klanten aankomen. Het afgelopen jaar bleef ook de beschikbaarheid van containers en beschikbare ruimte op (zee)schepen een uitdaging. De impact van COVID-19 op de wereldwijde containerlogistiek bleef merkbaar en ook de transportkosten namen toe. Desondanks hebben we het aandeel binnenvaarttransport in Gorinchem en Scharsterbrug op peil kunnen houden. In Gorinchem werd 91,2% van onze eindproducten over water vervoerd (in 2020 was dat 93,6%). In Scharsterbrug ging 87,3% van het transport over water (in 2020 was dit 85,7%).

In 2021 hebben we in Barneveld een flinke stijging weten te realiseren in het gebruik van barge operators voor het voortransport van zeecontainers. Hierdoor hebben we grote stap gezet. Het transport over water steeg naar 79% (in 2020 was dit 67%). Hiermee hebben we onze doelstelling van 70% ruimschoots behaald. De containers worden vanaf Barneveld per truck naar een nabijgelegen terminal in Tiel gebracht en vervolgens over water getransporteerd. Ook de exportverladingen vanaf externe partijen worden zoveel mogelijk over water vervoerd. In 2021 werd 79% van deze ladingen over water vervoerd. Voorheen maakten we hiervoor nog veelvuldig gebruik van wegtransport. Het vergroten van de inzet van watertransport voor het vervoer van onze zeecontainers blijft de komende jaren onze aandacht hebben.

Naast een toename van transport over water namen we ook andere maatregelen om de uitstoot van CO verder te beperken. Zo is er meer focus gekomen op efficiënter transport door slim te plannen, vrachten te combineren en volumes per rit te optimaliseren. Hiervoor werken we intensief samen met onze transporteurs en klanten. Hiermee reduceren we het aantal transport kilometers. Ook het komende jaar gaan we hiermee door.

Het verminderen van CO-uitstoot van transport per ton product blijft een doelstelling. Echter is het afgelopen jaar de totale CO uitstoot niet berekend.