Overslaan en naar de inhoud gaan

“Voor het vervoer vanaf onze productielocaties naar de havens van Rotterdam of Antwerpen maken we zoveel mogelijk gebruik van transport per binnenvaartschip.

Binnen Europa gaat het meeste transport over de weg en een deel per shortsea of met de trein. We zijn continu bezig om ons transport verder te verduurzamen.”

“Ondanks de coronapandemie, waardoor er onder andere een groot tekort aan containers was en de geplande vaarschema’s van schepen niet altijd betrouwbaar waren, is het toch gelukt een groot percentage van ons voortransport via de binnenvaart te vervoeren. Dankzij de kennis en ervaring van onze medewerkers en de goede relaties die we hebben met transporteurs, vonden we vaak een oplossing. Hierdoor hebben we het aandeel vervoer over water in Gorinchem en Scharsterbrug stabiel weten te houden en in Barneveld zelfs laten stijgen.”

‘’Ook focussen we op het beperken van het aantal transportbewegingen. Dit doen we in afstemming met onze klanten, bijvoorbeeld door het combineren van kleinere ladingen om zo groot mogelijke volumes in een container of truck te laden, binnen de eisen die gesteld worden vanuit regelgeving en kwaliteitsoogpunt. Het mooie is dat initiatieven hiervoor geïnitieerd worden vanuit verschillende medewerkers van onze Supply Chain afdeling. Hierdoor merk je dat het onderwerp duurzaam transport echt leeft binnen ons bedrijf.”

“Het is en blijft een uitdaging om zo duurzaam mogelijk te leveren, tijdig én tegen redelijke kosten. Daarom hebben we ook korte lijntjes naar andere afdelingen. Samen maken we een goede afweging tussen de wensen van de klant en onze eigen eisen rondom duurzaam transport.”