Overslaan en naar de inhoud gaan

Alle melkveehouders krijgen hierdoor een bedrijfsspecifiek inzicht in de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen per kilogram melk. We gebruiken de uitkomst van de KringloopWijzer voor het bepalen van een bedrijfsspecifieke beloning in ons duurzaamheidsprogramma. Hiermee willen we het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen op de boerderij stimuleren.

In 2021 zijn we gestart met een eerste pilot om melkveehouders nog meer te ondersteunen bij het reduceren van broeikasgassen op de boerderij. Samen met een adviseur werken melkveehouders aan een plan op maat om de uitstoot op hun bedrijf verder te verlagen. Elementen die daarin aan bod komen zijn bijvoorbeeld het verminderen van energieverbruik, het opwekken van duurzame energie en het reduceren van emissies bij koeien. In 2022 breiden we deze pilot verder uit. De eerste resultaten verwachten we begin 2023 terug te zien in de uitkomsten van de KringloopWijzer. Het komende jaar zullen we onze doelstelling voor reductie van broeikasgassen op de boerderij bepalen.

Ook krijgen melkveehouders via ons duurzaamheidsprogramma een premie voor het opwekken van duurzame energie. In 2021 wekte 26,9% van de melkveehouders minimaal 50% van het energieverbruik zelf duurzaam op. In 2020 was dit 23,2%. Ons doel van 25% is daarbij behaald. Deze toename komt voornamelijk doordat veehouders investeerden in zonnepanelen. Ook in 2022 blijven we melkveehouders belonen voor het duurzaam opwekken van energie.