Overslaan en naar de inhoud gaan

Steeds meer melkveehouders zetten zich in voor agrarisch natuurbeheer. In 2021 nam het aantal melkveehouders dat extra maatregelen nam om de biodiversiteit op hun land te vergroten verder toe naar 69,5%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2020 (65,1%). Enkele voorbeelden van maatregelen zijn weidevogelbeheer, slootkantenbeheer, en aanleg of bescherming van overige landschapselementen. Via ons duurzaamheidsprogramma kunnen melkveehouders een beloning ontvangen voor inspanningen op het gebied van biodiversiteit.

In 2022 willen we onze betrokkenheid op het thema biodiversiteit verder vergroten en meer ondersteuning bieden. Onze doelstelling voor 2024 is dat 75% van onze melkveehouders maatregelen neemt ter bevordering van biodiversiteit.