Overslaan en naar de inhoud gaan

Het weidegangpercentage wordt berekend door het aantal melkveebedrijven met deel- en volledige weidegang te delen door het totale aantal melkveebedrijven. Onder volledige weidegang verstaan we dat de melkkoeien minimaal 6 uur per dag en ten minste 120 dagen per jaar buiten lopen (of minimaal 720 uur per jaar, gedurende minimaal 120 dagen). Bij deelweidegang moet minimaal 25% van de koeien minimaal 120 dagen per jaar weidegang krijgen.

Jaar     %

2015     86%

2016     85,6%

2017     87,5%

2018     88,1%

2019     88,7%

2020     90,6%

2021     91%