Overslaan en naar de inhoud gaan

“We werken al jaren met melkveehouders aan duurzaamheid via ons duurzaamheidsprogramma. We ondersteunen hen door tools aan te bieden om inzicht te krijgen in thema’s zoals dierenwelzijn, biodiversiteit en broeikasgasemissies. De afgelopen jaren is de deelname aan ons duurzaamheidsprogramma door onze melkveehouders gestegen van 75% naar ruim 94%, wat aantoont dat het bewustzijn rondom duurzaamheid groeit.”

“Duurzaamheid vraagt om een ketenbenadering, daarom werken we samen binnen de zuivelsector, nationaal binnen de Duurzame Zuivelketen en internationaal binnen het Sustainable Dairy Partnership. Om aan te sluiten bij de doelen van deze samenwerkingen en bij de ontwikkelingen om ons heen blijft ons duurzaamheidsprogramma continu in ontwikkeling. Dit zien we dus ook terug in onze strategie. Komende jaren ligt de focus op het reduceren van emissies op de bedrijven van onze melkveehouders. Net zoals in veel andere sectoren, is dit ook binnen de melkveehouderij een belangrijk onderwerp, waarbij wij onze verantwoordelijkheid nemen en hieraan bijdragen.”

“In de top 3 van het Global Risks Report van het World Economic Forum komt ook biodiversiteitsverlies naar voren. Met de hoeveelheid land die onze melkveehouders gebruiken, willen we hier een positieve impact maken. Naast dat we belonen op biodiversiteit, blijven we voortdurend met onze melkveehouders in gesprek om te kijken naar de kansen en uitdagingen, zodat we samen stappen kunnen zetten waar mogelijk. Samen werken we aan continuïteit van onze sector.”