Overslaan en naar de inhoud gaan

In Nederland valt bijna alle geproduceerde melk onder de Duurzame Zuivelketen. Vreugdenhil werkt met een weidegangpremie en een duurzaamheidsprogramma om duurzaamheidsprestaties bij onze 826 melkveehouders te stimuleren en belonen. De onderwerpen in ons duurzaamheidsprogramma dragen bij aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen. Het duurzaamheidsprogramma bestaat uit 11 thema’s waarvoor melkveehouders in totaal 12 punten kunnen verdienen. Als melkveehouders minimaal 5 punten hebben behaald, krijgen ze voor elk punt een beloning van 0,05 cent/100 kg melk. In 2021 ontving 94,3% van de melkveehouders een duurzaamheidspremie, in 2020 was dat 92,1%. Ook het afgelopen jaar was dierenwelzijn weer een belangrijk thema. Daarnaast werd er door melkveehouders gewerkt aan het verlagen van de broeikasgassen op de boerderij.

Om melkveehouders te helpen met het duurzaamheidsprogramma stellen we verschillende instrumenten beschikbaar. Door het gebruik van bijvoorbeeld de KringloopWijzer, de KoeMonitor en de KalfOK-score krijgen melkveehouders inzicht in waar ze staan op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Tevens kunnen ze met hun vragen en voor ondersteuning terecht bij onze rayonadviseurs. Ook hebben we een groot netwerk dat we kunnen inzetten om de beschikbare kennis op te halen en innovatie te stimuleren. Als zuivelsector pakken we proactief de duurzaamheidsuitdagingen op. Daarnaast kijken we continu samen met onze melkveehouders kritisch naar de leveringsvoorwaarden om regelingen zo praktisch mogelijk in te vullen. Elk jaar volgen we de ontwikkelingen en evalueren we het programma samen met melkveehouders