Onze onderneming

Milieuvriendelijke fabrieken en kantoren

Vreugdenhil heeft de ambitie om in 2050 CO₂ neutraal te zijn in de gehele keten, van gras tot glas. Om dit te bereiken werken we nauw samen met melkveehouders en leveranciers om uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Ook in onze fabrieken werken we toe naar klimaatneutrale productie.

Vreugdenhil werkt hard aan het verminderen van energieverbruik. Het afgelopen jaar zijn de doelstellingen van het energiebeleid aangescherpt en is het energiemonitoringsysteem verbeterd.

Topics binnen milieuvriendelijke fabrieken en kantoren

CO₂ neutraal, van gras tot glas)

CO₂ neutraal, van gras tot glas

Lees meer Lees meer
Verminderen van energieverbruik)

Verminderen van energieverbruik

Lees meer Lees meer
Duurzame energie)

Duurzame energie

Lees meer Lees meer
Remco Vrind)

Remco Vrind

Facilitair coördinator
Lees meer Lees meer
Water en afval)

Water en afval

Lees meer Lees meer
Erik Petter)

Erik Petter

Chief Operations Officer
Lees meer Lees meer

Resultaten 2021

100%

groen stroomgebruik

Energieverbruik

23%

minder energieverbruik

per ton product in 2021 ten opzichte van 2005.

Zonne-energie

1,24

miljoen kWh zonne-energie

… wekten we op bij onze kantoren en fabriekendoor middel van 4.829 zonnepanelen. Dit is voldoende stroom voor ongeveer 450 huishoudens per jaar.