Onze leveranciers

Duurzame melkveehouderij

Vreugdenhil Dairy Foods staat voor kwaliteit, samenwerken en duurzaamheid. Nederlandse melk heeft wereldwijd uitzonderlijke naam en faam op het gebied van melkproductie. Daarom zijn melkveehouders onze belangrijkste leveranciers. Vreugdenhil ondersteunt melkveehouders met het verduurzamen van de productie van melk, het stimuleren van deze transitie en het delen van kennis.

Steeds meer melkveehouders zetten zich in voor agrarisch natuurbeheer. In 2021 nam bijna 70% van onze melkveehouders extra maatregelen om de biodiversiteit op hun land te vergroten. Voorbeelden van maatregelen zijn weidevogelbeheer, slootkantenbeheer, en aanleg of bescherming van andere landschapselementen.

Topics binnen duurzame melkveehouderij

Duurzaamheid stimuleren en belonen)

Duurzaamheid stimuleren en belonen

Lees meer Lees meer
Verlagen broeikasgassen op de boerderij)

Verlagen broeikasgassen op de boerderij

Lees meer Lees meer
Marjolein de Kreij)

Marjolein de Kreij

Manager Milk Supply
Lees meer Lees meer
Zorg van kalf tot koe)

Zorg van kalf tot koe

Lees meer Lees meer
Joke en Evert van Dijk)

Joke en Evert van Dijk

Eigenaren Veehouderij
Lees meer Lees meer
Stimuleren van weidegang)

Stimuleren van weidegang

Lees meer Lees meer
Continuïteit in de sector)

Continuïteit in de sector

Lees meer Lees meer
Verbeteren van de biodiversiteit)

Verbeteren van de biodiversiteit

Lees meer Lees meer
Patrick Besten)

Patrick Besten

Milk Supply Director
Lees meer Lees meer

Resultaten 2021

Weidegangpercentage

91%

Ons weidegangpercentage is hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 84,0%.

Levensduur koeien

6

jaar en 26 dagen

Is de gemiddelde levensduur van de koeien van onze melkveehouders. Dit is een stijging van 34 dagen ten opzichte van 2020.

Duurzaamheidsdeelname

94,3%

… van de melkveehouders neemt deel aan ons duurzaamheidsprogramma. Wij belonen hen voor duurzaamheidsinspanningen.

Melkproductie

1,4

miljard kilo melk…

verwerkte Vreugdenhil, waarvan het grootste deel komt van onze 826 Nederlandse melkveehouders.