Onze leveranciers

Duurzame melkveehouderij

Vreugdenhil Dairy Foods staat voor kwaliteit, samenwerken en duurzaamheid. Nederlandse melk heeft wereldwijd uitzonderlijke naam en faam op het gebied van melkproductie. Daarom zijn melkveehouders onze belangrijkste leveranciers. Vreugdenhil ondersteunt melkveehouders met het verduurzamen van de productie van melk, het stimuleren van deze transitie en het delen van kennis.

In Nederland werken melkveehouders en zuivelondernemingen in het programma Duurzame Zuivelketen samen aan een toekomstbestendige zuivelsector. In 2020 werd Vreugdenhil lid van het SAI Sustainable Dairy Partnership. Deze wereldwijde werkgroep legt de standaard voor een duurzame melkveehouderij vast op basis van het Dairy Sustainability Framework (DSF).

Topics binnen duurzame melkveehouderij

Gerrit de Groot)

Gerrit de Groot

Merwehoeve De Groot
Herwijnen
Lees meer Lees meer
Verlagen broeikasgassen op de boerderij)

Verlagen broeikasgassen op de boerderij

Lees meer Lees meer
Zorg van kalf tot koe)

Zorg van kalf tot koe

Lees meer Lees meer
Stimuleren van weidegang)

Stimuleren van weidegang

Lees meer Lees meer
Stikstofreductie)

Stikstofreductie

Lees meer Lees meer
Verbeteren van de biodiversiteit)

Verbeteren van de biodiversiteit

Lees meer Lees meer

Ambities, doelstellingen en resultaten

Weidegangpercentage

90,6%

Ons weidegangpercentage is hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 83,7%. Ons weidegangpercentage steeg met 2,1% ten opzichte van 2019.

Levensduur koeien

5

jaar en 357 dagen

…is de gemiddelde levensduur van de koeien van onze melkveehouders. Dit is een stijging van 50 dagen ten opzichte van 2019.

Duurzaamheidsdeelname

92,1%

aan ons duurzaamheidsprogramma. Wij belonen onze melkveehouders voor duurzaamheidsinspanningen.

Melkproductie

1,4

miljard kilo melk

verwerkte Vreugdenhil, waarvan ongeveer 700 miljoen kilo melk komt van onze 820 Nederlandse melkveehouders.