Contact

Corona Statement

Boodschap van Albert de Groot, CEO Vreugdenhil 

Beste klanten en relaties,


Ik wil u graag informeren over de maatregelen die Vreugdenhil Dairy Foods heeft genomen in deze onzekere tijden. De wereldwijde uitbraak van de COVID-19 pandemie raakt ons allemaal. Het heeft impact op onze families en geliefden, onze business, en op de dagelijkse routine van leven en werken.

Allereerst zijn onze gedachten met diegenen die zijn geraakt door het virus. Voor diegenen die ziek zijn: wij wensen u een volledig en spoedig herstel. Wij zijn dankbaar voor de mensen die werken in de zorg, en meer algemeen, alle mensen die momenteel zorgen voor mensen in nood.

De rijksoverheid heeft aangekondigd dat de zuivelindustrie, als onderdeel van de levensmiddelenindustrie, van cruciaal belang is. Vreugdenhil Dairy Foods staat daarmee, evenals de overige leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), op de lijst van cruciale beroepen. Het onderliggende doel is dat alle consumenten toegang houden tot voedzaam en gezond voedsel. Dit betekent ook dat in een situatie van een volledige afsluiting, zoals bij een Lock Down, de rijksoverheid zorgt dat onze vitale processen kunnen doorgaan.

Binnen deze verantwoordelijkheid is onze eerste prioriteit altijd de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers waaronder ook de gelieerde bedrijven zoals bijvoorbeeld melktransport, onze klanten, en onze melkveehouders.

Bij Vreugdenhil Dairy Foods onderscheiden we drie vitale functies: melkproductie en transport, melkpoeder productie, en distributie van melkpoeder en room. Wij zorgen ervoor continue op de hoogte te zijn van de laatste instructies en aanbevelingen van de relevante instanties en experts. Wij schakelen snel, zodat we in staat zijn om onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen te nemen overeenkomstig de laatste stand van zaken of nieuwste inzichten. Al onze maatregelen zijn erop gericht de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

De maatregelen die wij hebben genomen zijn onder meer:

Houd afstand
Wij passen strikte hygiëne- en veiligheidsprotocollen toe. Hieronder valt een algemene regel tot het houden van afstand naar elkaar. Op al onze fabrieken, kantoren en terreinen geldt dat men minimaal 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden.
Thuiswerken
Indien mogelijk werken onze collega’s vanuit huis. Enkel geautoriseerd personeel in vitale functies en ondersteunende kernprocessen hebben toegang tot onze vestigingen. Al het overig personeel en bezoekers wordt de toegang bij onze vestigingen geweigerd.
Strikte procedures
Op al onze vestigingen gelden strenge hygiëneprocedures voor al ons personeel en mensen die ons terrein betreden.
Additionele maatregelen
We hebben additionele hygiëne-, schoonmaak- en desinfectiemaatregelen genomen voor alle disciplines.
Compliance
Alle maatregelen die we nemen zijn in overeenstemming met de geldende EU-wetgeving en nationale wetgeving ten aanzien van voedsel en hygiëne. De maatregelen die we nemen zijn additioneel ten opzichte van onze huidige hygiëne- en veiligheidsprotocollen.
Afstemming
Wij houden contact met de relevante autoriteiten om op de hoogte te blijven van eventuele volgende maatregelen of vervolgstappen.
Proactief
Wij nemen maatregelen die nodig zijn om het verspreiden van het virus tegen te gaan en/of nodig zijn om onze vitale processen te continueren.

Namens het Management Team en de Directie wil ik mijn grote dank uitspreken voor de toewijding en vertrouwen van onze klanten, medewerkers en melkveehouders. Ik ben enorm dankbaar voor de grote mate van betrokkenheid en zorg voor elkaar. Wij waarderen het wanneer u specifieke of persoonlijke zorgen of suggesties aan ons kenbaar maakt.
De komende periode vraagt om collectieve aanpak en samenwerking. Wij hebben het volste vertrouwen dat we in staat zijn om adequaat en flexibel om te blijven gaan met de nieuwste ontwikkelingen. U kunt erop vertrouwen dat wij loyaal blijven aan onze belofte: “We bring you the best of milk ”.

Albert de Groot
CEO Vreugdenhil Dairy Foods